Polityka Prywatności

Garaventa Accessibility AG oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (dalej „Garaventa Lift”) jest odpowiedzialna za wszystkie strony internetowe, aplikacje komputerowe i mobilne oraz konta w serwisach społecznościowych lub strony powiązane z niniejszą Polityką Prywatności. Zobowiązujemy się do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe gromadzimy.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem stron internetowych, aplikacji komputerowych i mobilnych Garaventa Lift w przypadku braku obowiązywania oddzielnej polityki prywatności dla takich stron internetowych, aplikacji komputerowych lub mobilnych. Dotyczy to również danych osobowych, które Garaventa Lift może gromadzić za pomocą swoich stron internetowych oraz aplikacji komputerowych i mobilnych oraz przetwarzać oddzielnie, np. za pomocą poczty elektronicznej lub innych narzędzi. Udostępniając nam dane osobowe i/lub inne dane, bądź korzystając z naszych stron internetowych, aplikacji, portali społecznościowych, transakcji biznesowych lub ofert dotyczących produktów lub usług, wyrażają Państwo zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności.

Jakie dane osobowe gromadzi Garaventa Lift?

„Dane osobowe” to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Dane osobowe, które Garaventa Lift może pobrać od Państwa, zależą od rodzaju interakcji z naszą firmą. Garaventa Lift może na przykład gromadzić następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • Służbowe dane kontaktowe, w tym nazwa Państwa firmy, stanowisko i funkcja, służbowy adres e-mail, ulica i/lub adres skrytki pocztowej, służbowy lub prywatny numer telefonu oraz inne dane umożliwiające kontakt z Państwem w celach służbowych
 • Zdjęcie profilowe
 • ID konta na portalu społecznościowym lub ID użytkownika, ID urządzenia lub zakodowane dane dotyczące lokalizacji
 • Dane specjalne, sposób, w jaki mają Państwo lub Państwa firma z nimi styczność za pośrednictwem produktów lub usług Garaventa Lift, w tym Państwa osobiste preferencje dotyczące produktów.

Jeśli są Państwo klientem detalicznym, Garaventa Lift może zapisać Państwa imię i nazwisko oraz prywatne dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu. Jeśli są Państwo prywatnym lub biznesowym najemcą, pracownikiem lub wykonawcą najemcy lub gościem budynku, w którym zainstalowany jest produkt Garaventa Lift, bądź w którym obowiązuje umowa serwisowa Garaventa Lift lub wykonywane są usługi Garaventa Lift, Garaventa Lift może gromadzić Państwa dane osobowe od naszych klientów mieszczących się w budynku (takich jak właściciel, usługodawca lub firma ochroniarska). Garaventa Lift może również wykrywać dane dotyczące położenia geograficznego i inne dane uwierzytelniające pochodzące z komputera osobistego lub telefonu, zapewniając dostęp do obiektu lub systemów Garaventa Lift zainstalowanych w budynku.

W jaki sposób Garaventa Lift wykorzystuje zgromadzone dane osobowe?

Gromadzone dane osobowe są wykorzystane w celu:

 • Świadczenia spersonalizowanych usług i udostępniania treści, które odpowiadają Państwa indywidualnym potrzebom i zainteresowaniom.
 • Wypełniania zobowiązań umownych, takich jak umożliwienie aktywacji wbudowanych funkcji wchodzących w skład naszych ofert usługowych.
 • Przesyłania powiadomień, na przykład próśb o udzielenie dostępu do budynku w zawiązku ze specjalnymi czynnościami związanymi z produktem lub usługą.
 • Weryfikacji Państwa tożsamości w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie, bądź w celu umożliwienia Państwu dostępu do strony internetowej, aplikacji i mediów społecznościowych.
 • Rozwijania nowych usług w celu poprawy jakości naszych produktów lub poprawy komfortu użytkowania. Świadczenia spersonalizowanej obsługi użytkownika i lepszego przygotowania przyszłych treści na podstawie zainteresowań użytkownika i innych użytkowników.
 • Nawiązywania z Państwem kontaktu w sprawie nowych bądź zmodyfikowanych produktów i usług oferowanych przez Garaventa Lift.
 • Umożliwienia Państwu ubiegania się o pracę i/lub oceny Państwa zainteresowania pracą w Garaventa Lift.
 • Udzielenia odpowiedzi na wszelkie prawomocne żądania organów ścigania lub innych rządowych agencji nadzorujących, a także w celu przestrzegania wszelkich innych wymogów prawnych w każdym możliwym zakresie.
 • Prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia lub rzeczywistego działania naruszającego prawo.
 • Uniknięcia obrażeń ciała lub strat finansowych.
 • Udostępniania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zmian w działalności, które mogą mieć wpływ na osobę, produkt lub usługę świadczoną przez firmę Garaventa Lift.
 • Prowadzenia dochodzeń w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa.

Garaventa Lift może wykorzystywać Państwa dane osobowe w związku z zasadnymi interesami biznesowymi w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub zobowiązań wynikających z umowy.

W jaki sposób Garaventa Lift wykorzystuje Państwa dane osobowe, aby nawiązać z Państwem kontakt?

Oprócz nawiązywania z Państwem kontaktu w sprawie Państwa produktu, Garaventa Lift może również wykorzystać gromadzone dane w celu przekazywania Państwu informacji na temat nowych i/lub zmodyfikowanych produktów i usług oferowanych przez Garaventa Lift lub do udostępniania Państwu innych ofert. Każda wiadomość marketingowa obejmuje możliwość łatwej rezygnacji z otrzymywania dalszych wiadomości.

Czy Garaventa Lift przekazuje gromadzone dane osobom trzecim?

Garaventa Lift zobowiązuje się nie sprzedawać Państwa danych osobowych ani w żaden inny sposób nie udostępniać ich osobom trzecim spoza koncernu Garaventa Lift z wyjątkiem:

 • Udostępniania ich usługodawcom świadczącym usługi na rzecz firmy Garaventa Lift lub świadczących usługi w imieniu naszym bądź klientów naszych budynków. Garaventa Lift ujawnia Państwa dane osobowe tylko tym osobom trzecim, które są umownie zobowiązane przez Garaventa Lift do zakazu wykorzystywania tych danych lub do ich przekazywania, z wyjątkiem wykorzystywania danych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez osoby trzecie w naszym imieniu lub do spełnienia wymogów prawnych. Taką stroną trzecią mogą być dostawcy usług w chmurze, systemów, oprogramowania bądź innych usług.
 • Wypełniania zobowiązań prawnych, w tym m.in. udzielania odpowiedzi na uzasadniony wniosek organów ścigania lub innych rządowych organów regulacyjnych.
 • Rozpoczęcia śledztwa w sprawie domniemanych lub faktycznych działań niezgodnych z prawem.
 • Uniknięcia obrażeń ciała lub strat finansowych.
 • Udostępniania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zmian w zakresie działalności lub jakiejkolwiek części naszej działalności.

W przypadku klientów, którzy mają styczność z firmą Garaventa Lift na portalach społecznościowych, Garaventa Lift może rozszerzyć powyższy zakres w związku z Państwa aktywnością polegającą na udostępnianiu treści na portalach społecznościowych, której przedmiotem jest Garaventa Lift. Ponadto jeśli informacje umieszczone na tablicach informacyjnych, czatach, stronach profilowych, blogach i innych platformach, na których można zamieszczać informacje, zostaną faktycznie ogłoszone, wszystkie takie informacje, które ujawniają Państwo za pośrednictwem takich usług lub udostępniają publicznie, również będą objęte powyższymi postanowieniami.

Czy Garaventa Lift przekazuje dane osobowe do innych krajów?

Jako, że Garaventa Lift jest firmą globalną prowadzącą działalność w wielu różnych krajach, możemy przekazywać Państwa dane z jednej jednostki do drugiej lub z jednego kraju do innego, w związku z realizacją wyżej wymienionych celów. Przekazujemy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.

Czy Garaventa Lift używa ciasteczek lub innych rozwiązań umożliwiających śledzenie użytkownika?

Garaventa Lift może stosować ciasteczka na swoich stronach internetowych i w swoich aplikacjach. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są przesyłane do komputerów użytkowników i tam przechowywane. Pozwalają one witrynom rozpoznawać tych samych użytkowników, umożliwiać im dostęp do użytkowników witryn, a ponadto pozwalają witrynom gromadzić dane umożliwiające poprawę treści. Ciasteczka nie uszkadzają komputerów ani plików użytkowników. Jeśli nie życzą sobie Państwo instalowania na komputerze ciasteczek powiązanych z niniejszą stroną bądź innymi stronami internetowymi lub aplikacjami firmy Garaventa Lift, należy dostosować ustawienia przeglądarki lub systemu operacyjnego urządzenia elektronicznego w taki sposób, aby odrzucić lub wyłączyć stosowanie ciasteczek. Należy pamiętać, że wówczas pełne wykorzystanie funkcji stron internetowych, aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych firmy Garaventa Lift może nie być możliwe.

Czy Garaventa Lift korzysta z usługi Google Analytics?

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje ciasteczka, aby umożliwić stronie internetowej analizę sposobu, w jaki użytkownicy Państwa komputera korzystają ze strony internetowej. Plik tekstowy generowany przez ciasteczko zawiera informacje na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej (w tym adres IP), jest tworzony i przechowywany przez serwery Google znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatora witryny, a także w celu świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z internetu. O ile przepisy prawa lub zapisy dotyczące procesu Google nie stanowią inaczej, informacje Google mogą również być przekazywane osobom trzecim. Google nie kojarzy adresu IP użytkownika z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować ciasteczek poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się wówczas niemożliwe. Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne z Państwa zgodą na przetwarzanie danych przez Google w sposób oraz w celach opisanych powyżej. Mogą Państwo zapobiec pozyskiwaniu i przesyłaniu danych usługi Google Analytics, instalując odpowiednie oprogramowanie Google „Dodatek do przeglądarki blokujący usługę Google Analytics}”. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Prywatność danych Google Analytics.

Co należy wiedzieć o linkach osób trzecich, które mogą pojawić się na tej stronie?

W niektórych przypadkach Garaventa Lift może udostępniać linki do stron internetowych, które nie są kontrolowane przez firmę Garaventa Lift. Garaventa Lift stara się w należyty sposób oznaczać takie linki. Garaventa Lift nie kontroluje jednak takich stron i nie może ponosić odpowiedzialności za ich zawartość ani standardy w zakresie ochrony prywatności tych stron internetowych.

Jak długo Garaventa Lift przechowuje dane osobowe?

Garaventa Lift przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres, w którym jest to niezbędne do spełnienia zobowiązań umownych i prawnych. Jeśli dane osobowe nie są przedmiotem zobowiązań umownych ani prawnych, Garaventa Lift będzie je przechowywać tylko przez okres, który jest niezbędny do spełnienia zasadniczego celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane osobowe gromadzone online przez użytkownika, który nie korzystał z witryny internetowej, aplikacji lub mediów społecznościowych firmy Garaventa Lift, zostaną usunięte z naszych archiwów w rozsądnym terminie, o ile obowiązujące prawo tego nie zabrania bądź zachowanie danych osobowych nie jest niezbędne do spełnienia naszych zobowiązań umownych lub obowiązków prawnych.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

Osoby fizyczne mają prawo w dowolnym momencie zażądać wglądu do danych przekazanych firmie Garaventa Lift, a także do ich aktualizacji, poprawy, modyfikacji bądź usunięcia. Garaventa Lift zobowiązuje się reagować możliwie jak najszybciej oraz dokładać wszelkich starań, aby zrealizować takie żądania, o ile nie jest to niemożliwe ze względów prawnych, warunków umowy lub ograniczeń wynikających ze sprzecznych interesów w zakresie ochrony prywatności. Garaventa Lift stara się terminowo aktualizować dane, a w razie potrzeby usuwać je z archiwów firmy Garaventa Lift zgodnie z przepisami prawa. Garaventa Lift podejmuje stosowne kroki w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkownika, weryfikując jego tożsamość przed wprowadzeniem żądanej zmiany. Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmodyfikować je lub usunąć, zgłosić problem ze stroną internetową, zadać pytanie lub nawiązać z nami bezpośredni kontakt, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do firmy Garaventa Lift na adres privacy@garaventaliftgroup.com. Niektóre konta mediów społecznościowych, aplikacje oraz portale społecznościowe umożliwiają wprowadzanie poprawek bezpośrednio na stronie internetowej bez konieczności nawiązywania w tym celu kontaktu z Garaventa Lift.

W niektórych państwach, na przykład w krajach Unii Europejskiej, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do lokalnego lub krajowego Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że mimo iż pomagamy chronić Państwa dane osobowe, do Państwa należy obowiązek ochrony haseł i innych danych służących do logowania przed dostępem stron trzecich.

INFORMACJE DLA PEWNYCH GRUP BĄDŹ OSÓB

Rodzice i opiekunowie

Mimo, iż strona internetowa Garaventa Lift nie jest skierowana do dzieci, Garaventa Lift ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i wymogów w tym zakresie, m.in. amerykańskiej Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (prawo chroniące prywatność dzieci w Internecie) oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w Unii Europejskiej. Garaventa Lift nie gromadzi świadomie informacji od dzieci poniżej 13. roku życia. W przypadku powzięcia przez Garaventa Lift informacji o udostępnieniu danych osobowych dziecka poniżej 13. roku życia, zostaną one usunięte z systemu Garaventa Lift.

W jaki sposób Garaventa Lift może zmieniać niniejszą politykę?

W ramach rozwoju i doskonalenia niniejszej strony konieczna może być aktualizacja niniejszych wytycznych. Polityka ta może być od czasu do czasu zmieniana bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym zalecamy okresową weryfikację niniejszych wytycznych pod kątem zmian.

W jaki sposób mogą Państwo nawiązać kontakt z firmą Garaventa Lift?

W przypadku ogólnych pytań odnośnie standardów w zakresie ochrony prywatności obowiązujących w firmie Garaventa Lift, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@garaventaliftgroup.com.