p

Garaventa Lift – likwidacja barier architektonicznych

Firma Garaventa Lift Polska Sp. z o.o. od ponad osienmastu lat istnieje na polskim rynku. Działalność rozpoczęliśmy w 1999 roku jako Kleindienst Rehatechnik Polska Sp. z o.o. Obecnie należymy do Grupy o światowym zasięgu działania - Garaventa Lift.
Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i montażu urządzeń służących do likwidacji barier architektonicznych. Urządzenia naszej firmy znajdują szerokie zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej (np. w urzędach, szkołach czy placówkach służby zdrowia, bankach), jak i w budynkach mieszkalnych.

Likwidacja barier architektonicznych pozwala osobom niepełnosprawnym na bezproblemowe przemieszczanie się w miejscach, gdzie byłoby to utrudnione lub niemożliwe.

Wiemy jak ważny dla naszego Klienta jest komfort w doborze urządzeń oraz realizacji całego przedsięwzięcia – począwszy od doradztwa, poprzez projektowanie, produkcję i montaż. Stawiamy na jakość i profesjonalizm naszych usług.

Zespół wykwalifikowanych pracowników technicznych Garaventa Lift Polska posiada wiedzę oraz doświadczenie, co gwarantuje naszym Klientom niezawodność i zadowolenie. Likwidacja barier architektonicznych z wykorzystaniem naszych urządzeń jest szybka i skuteczna.


Garaventa Lift Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: 50-514 Wrocław, ul. Międzyleska 4
tel./fax. +48 71 333-64-94
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000168692
NIP 899-22-56-071
REGON 932017826
Kapitał zakładowy 100.000 zł

Garaventa Lift Polska
50-514 Wrocław
ul. Międzyleska 4

tel. +48 71 333-64-94

Obsługa klienta

71 333-64-94