Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne stanowią w wielu przypadkach przeszkody, których osoby niepełnosprawne nie są w stanie pokonać, a co za tym idzie - nie mogą prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i załatwiać codziennych spraw. Dlatego też niezbędne jest podejmowanie takich działań, dzięki którym bariery te będą likwidowane, a dostęp do poszczególnych miejsc i poruszanie się nie będą dla nikogo w żadnym stopniu ograniczone.

Jak tego dokonać?

Aby zlikwidować bariery architektoniczne, niezbędne jest przystosowywanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyrównanie nawierzchni, położenie specjalnych mat antypoślizgowych oraz zlikwidowanie progów. Niezbędne jest również korzystanie ze specjalnie opracowanych do tego celu urządzeń, przeznaczonych zarówno do obiektów użyteczności publicznej, jak również budynków mieszkalnych. Do urządzeń tych należą między innymi:

  • podnośniki pionowe,
  • platformy schodowe,
  • krzesełka schodowe,
  • schodołazy.

Dzięki nim możliwe jest bezproblemowe pokonywanie schodów, pięter czy nierówności, które stanowią barierę nie do pokonania m.in. dla wózków inwalidzkich. Urządzenia tego typu są również niezwykle przydatne dla osób starszych, którym pokonanie nawet kilkunastu stopni schodów może przysporzyć zbyt wiele trudności.

W jaki sposób wybrać urządzenia?

Aby dostosować urządzenie do określonego pomieszczenia, niezbędne jest skorzystanie z usług specjalisty, który weźmie pod uwagę specyfikę obiektu, a także przeprowadzi analizę znajdujących się w nim barier architektonicznych i pod tym kątem dokona wyboru odpowiedniego rozwiązania. Wykonanie optymalnego projektu, a następnie umiejętne wprowadzenie go w życie to zadanie specjalisty, który jest do Państwa dyspozycji.

Bardzo istotną kwestią jest znalezienie takiej firmy, która zapewni wysokiej jakości urządzenia – dzięki temu będą one niezawodne i bezpieczne dla użytkowników na przestrzeni wielu lat i nie będą wymagały częstych przeglądów czy napraw.

We współpracy z nami zrealizujecie Państwo te cele i ułatwicie życie – sobie lub innym.