Garaventa Lift – likwidacja barier architektonicznych

Garaventa Lift North America Team

Firma Garaventa Lift Polska Sp. z o.o. od ponad osienmastu lat istnieje na polskim rynku. Działalność rozpoczęliśmy w 1999 roku jako Kleindienst Rehatechnik Polska Sp. z o.o. Obecnie należymy do Grupy o światowym zasięgu działania - Garaventa Lift.

Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji i montażu urządzeń służących do likwidacji barier architektonicznych. Urządzenia naszej firmy znajdują szerokie zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej (np. w urzędach, szkołach czy placówkach służby zdrowia, bankach), jak i w budynkach mieszkalnych.

Likwidacja barier architektonicznych pozwala osobom niepełnosprawnym na bezproblemowe przemieszczanie się w miejscach, gdzie byłoby to utrudnione lub niemożliwe.

Wiemy jak ważny dla naszego Klienta jest komfort w doborze urządzeń oraz realizacji całego przedsięwzięcia – począwszy od doradztwa, poprzez projektowanie, produkcję i montaż. Stawiamy na jakość i profesjonalizm naszych usług.

Zespół wykwalifikowanych pracowników technicznych Garaventa Lift Polska posiada wiedzę oraz doświadczenie, co gwarantuje naszym Klientom niezawodność i zadowolenie. Likwidacja barier architektonicznych z wykorzystaniem naszych urządzeń jest szybka i skuteczna.


Garaventa Lift Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: 50-514 Wrocław, ul. Międzyleska 4

tel./fax. +48 71 333-64-94

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000168692

NIP 899-22-56-071

REGON 932017826

Kapitał zakładowy 100.000 zł