Kontakt

Podane tutaj dane przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie

*

Pole wymaganeIcon Form
50-514 Wrocław
ul. Międzyleska 4

Administratorem Państwa danych jest:

Garaventa Lift Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-514 przy ul. Międzyleskiej 4, NIP: 899-22-56-071.

Telefon: +420 800 171 515

E-mail: info@garaventalift.pl

Celem przetwarzania Państwa danych jest zamówienie kontaktu od Garaventa Lift Polska Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) i tylko w tym celu Państwa dane są zbierane.

Dostęp do Państwa danych posiadają pracownicy Firmy Garaventa Lift Polska Sp. z o.o., są one przechowywane przez okres 5 lat, a po tym czasie trwale niszczone.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych i zgoda na przesłanie do Garaventa Lift Polska Sp. z o.o. poprzez formularz zamawiania kontaktu na stronie internetowej www.garaventaliftpolska.pl jest dobrowolna lecz niezbędna do zamówienia kontaktu.