p

Serwis

Urządzenia do transportu osób niepelnosprawnych podlegają obowiazkowi konserwacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29. października 2003 roku "w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego" oraz ustawą "o dozorze technicznym" z dnia 21. grudnia 2000 roku. Oprócz obowiązku prawnego, konserwacja to przede wszystkim gwarancja bezpiecznego użytkowania oraz zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego urządzenia.

Konserwacja powinna zostać powierzona firmie posiadającej stosowne uprawnienia, która dokonywać będzie regularnych przegladów, bieżących napraw. Garaventa Lift Polska prowadzi konserwację własnych urządzeń, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz oferuje części zamienne.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi serwisantami.

nr telefonu: +48 71 333-64 94

E-mail:

Garaventa Lift Polska
50-514 Wrocław
ul. Międzyleska 4

tel. +48 71 333-64-94

Obsługa klienta

71 333-64-94